Fale Ole Faiipu – Omea Samoan Congregation Church UCC

Fale Ole Faiipu – Omea Samoan Congregation Church UCC

12549 Heron St
Victorville, CA 92392
Pastor: Tupefaavae R Auelua
Open & Affirming: N
Accessible: N