La’au O Le Ola Congregational Christian Church of Samoa

La’au O Le Ola Congregational Christian Church of Samoa

19 Follett St.
Lemoore, CA 93245
Pastor: Selulo Lago'o
Open & Affirming: N
Accessible: N